Cảnh báo giả mạo
Thông báo 15/03/2020
Xin chào tất cả Quý khách hàng của Đồng Phục Mắt Xanh! Trước tiên, Mắt Xanh xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, tin tưởng Đồng Phục Mắt Xanh trong suốt thời gian vừa qua.Tất cả khách hàng đã từng tin tưởng ...